Historie

Nejvýznamnějším mužem v historii Lékárny  U milosrdného Samaritána je Christian Polykarp Erxleben. Narodil se v Parensenu roku 1765 a je známo, že se již od svých 15 let věnoval lékárnickému oboru. Byl také významným a nadaným chemikem, studoval a pracoval na mnoha místech (Stuttgart, Vídeň a další). Do Lanškrouna přichází v roce 1793,  našel zde budoucí manželku ze známého rodu Pernikarsch a sňatkem s ní získal značné jmění. Roku 1794 požádal o zřízení lékárny v Lanškrouně a o rok později, 1795, byla lékárna otevřena.

Její název, tehdy samozřejmě německý, zněl : Apotheke zum barmherzigen Samariten. Některé součásti historické lékárny jsou zachovány v Lékárenské expozici Městského muzea v Žamberku. Po smrti Christiana Polykarpa roku 1831 převzal lékárnu jeho syn Emil a v roce 1886 Emilův synovec Eduard Norbert. Jeho zásluhou došlo k přemístění lékárny U milosrdného Samaritána z původních prostor, které již nevyhovovaly, na náměstí, kde stojí dodnes. Od roku 1993 je majitelkou lékárny U milosrdného Samaritána PharmDr. Jana Honzalová. Exterier i interier byl od dob Erxlebenovských mnohokrát změněn, avšak hlavní úkol, smysl a náplň práce v lékárně U milosrdného Samaritána, sloužit pacientům, zůstává nezměněn.